Sklep internetowy cryco.pl  jest własnością S&K Business Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zelazna 87 lok.307, 00-879 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000480663, numer NIP: 9512370584, numer Regon: 146832546, wysokość kapitału zakładowego 5.000,00 zł.

Produkt został dodany do koszyka.